Ameliyat Videoları

Ameliyat Videoları

FAKO - KATARAKT

TRABEKÜLEKTOMİ (GLOKOM AMELİYATI)

LASIK (LAZER AMELİYATI)

RETİNA DEKOLMANI

MAKÜLER DELİK (MACUAR HOLE, VITRECTOMY)

Nükleus Drop (Vitrektomi)

Sıkı Arka Hyaloid (Taut Posterior Hyaloid)

Epiretnal Membran (ERM - Epiretinal Membrane)

Göz içine düşen yapay lensin değiştirilmesi (IOL Drop)

Maküler Delik (Macular Hole) (ILM Flep Katlama Yöntemi)

ERM (Epiretinal Membran)

Smile (Bıçaksız Gözlük Atma Ameliyatı)